کت و شلوار کلاسیک دو دکمه دو چاک

کت و شلوار کلاسیک

دو دکمه دو چاک

نگهداری و مشخصات

نشوئیدبرای شستشو به خشکشویی سپرده شود
مایع سفید کننده از مایع سفید کننده استفاده نکنید.
اتو کردناتو کردن تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد / ۲۳۰ درجه فارنهایت.