کت و شلوار اسپرت یقه کنت

کت و شلوار اسپرت

یقه کنت

نگهداری و مشخصات 

نشوئیدبرای شستشو به خشکشویی سپرده شود
مایع سفید کننده از مایع سفید کننده استفاده نکنید.
اتو کردناتو کردن تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد / ۲۳۰ درجه فارنهایت.