کت وشلوارچهارخانه با ژیله

تک چاک دو دکمه
یقه بلیزر
دراپ ۶

نگهداری و مشخصات

نشوئیدبرای شستشو به خشکشویی سپرده شود
مایع سفید کننده از مایع سفید کننده استفاده نکنید.
اتو کردناتو کردن تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد / ۲۳۰ درجه فارنهایت.

توضیحات تکمیلی

سایز

٤٦-٥٦

شناسه محصول: 00148/96 دسته: