کت و شلوار کلاسیک اداری یقه انگلیسی

کت و شلوار کلاسیک

اداری یقه انگلیسی

نگهداری و مشخصات

نشوئیدبرای شستشو به خشکشویی سپرده شود
مایع سفید کننده از مایع سفید کننده استفاده نکنید.
اتو کردناتو کردن تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد / ۲۳۰ درجه فارنهایت.